ඇසුරුම්කරණය ෆුමැක්ස් කම්හලේ අවසාන පියවර වනු ඇති නමුත් නිෂ්පාදන හොඳින් ඇසුරුම් කිරීම, ප්‍රවාහන හානිවලින් වළක්වා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ.

1. ඇතුළත පෙට්ටිය / රික්තය / බුබුලු බෑග්

නිෂ්පාදන ලක්ෂණ හෝ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව

Packaging1
Packaging2
Packaging3

2. වර්ණ පැකේජය

Packaging4

3. පිටත පෙට්ටි

සම්මත ප්‍රමාණය:

(1) 54 * 24 * 35.5 එම්

පරිමාවේ බර : 9.3KG           

(2) 30 * 27 * 35.5 එම්

පරිමාවේ බර : 5.7KG

Packaging5

5. පැලට් / ස්ට්රෙච් චිත්රපටය

Packaging6
Packaging7